San Telmo

San Telmo je proslulou uměleckou čtvrtí a zároveň jednou z nejstarších čtvrtí v Buenos Aires. Je dobře zachovaná s koloniálními budovami, kavárnami, obchody a dlážděnými ulicemi s tanečníky a umělci.

Mezi hlavní atrakce patří staré kostely, muzea, starožitné obchody, Plaza Dorrego a tango.

Během 17. století byla oblast známá jako San Pedro Heights. Byla první „průmyslovou“ oblastí v Buenos Aires  - byl zde první větrný mlýn a sklady. To vedlo k vytvoření prvních sídel v oblasti. Oblast byla začleněna do Buenos Aires v roce 1708 jako „Pece a sklady San Pedro“a duchovní dům zde našli jezuité. V roce 1806 byla zřízena farnost San Padro Gonzalez Telmo (nebo „San Telmo“)pojmenována na počest námořníků. V roce 1852 se začaly zřizovat nové kliniky, zřizovala se plynová síť, osvětlení, kanalizace, dláždily se ulice a stavěly nové domy. Tato éra skončila epidemií žluté horečky v roce 1871. Bohatší obyvatelé se postupně přesunuli do severních částí Buenos Aires. Po roce 1897 začalo San Telmo opět přitahovat umělce.

 Velký počet galerií, muzeí a uměleckých prostor se zde nachází dodnes. Najdete zde i mnoho podniků nabízející představení Tango Show.
 

Nejoblíbenější zájezdy San Telmo