To nejlepší z Bolívie

Bolívie Bolívie
doprava:    letecky strava:    snídaně ubytování:    hotel ***
Kód: 419605 18 dní  od 24.9.2024 
cena od

119 900 Kč

SANTA CRUZ – SAN JAVIER – CONCEPCION – SUCRE – TARABUCO – POTOSÍ – UYUNI – SALAR UYUNI – ISLA INCAHUASI – LAGUNA COLORADA – LAGUNA VERDE – LA PAZ – COROICO – COPACABANA – ISLA DEL SOL - TIWANAKU

Přestože je Bolívie jedna z nejchudších zemí regionu, nabízí jedinečný mix přírodních i kulturních atrakcí. Od jezuitských misií na východě, přes koloniální města Sucre, Potosí a La Paz. Velkým lákadlem programu jsou určitě návštěva stříbrných dolů v Cerro Rico v Potosí a především třídenní přejezd džípy v oblasti Salar de Uyuni. Nakonec navštívíme posvátné jezero Titicaca a slavný ostrov Isla del Sol.

Minimum: 8 osob

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy s přestupem.
2. den: Přílet do města Santa Cruz na východě Bolívie. Transfer do hotelu a odpočinek.
3. den: Ráno odjezd směrem k městečku San Javier, které je součástí tzv. okruhu jezuitských misií. V regionu najdete několik vesnic a měst, kde od 17. století zakládali Jezuité misie a žili s původními domorodými obyvateli. San Javier je nejstarší misie z konce 17. století. Většina misií je v současnosti zrestaurována a celý okruh je zapsán na seznamu UNESCO. Nocleh strávíme v městečku Concepcion.
4. den: Dnes si prohlédneme další misii v Concepcion, kde kromě unikátní architektury, najdeme i muzeum misií a originální restaurátorské dílny. Proces restaurování probíhá od 80.let 20. století a pokračuje i v současnosti. Večer návrat do Santa Cruz.
5. den: V ranních hodinách odlet do Sucre, ubytování a po obědě si prohlédneme centrum s hlavním náměstím Plaza 25 de Mayo a katedrálou. Další zajímavostí je etnografické muzeum textilií a klášter La Recoleta. Díky své koloniální architektuře a příjemnému klimatu je považováno za nejkrásnější město Bolívie.
6. den: Pouze v neděli máte jedinečnou příležitost navštívit tradiční trh ve vesnici Tarabuco, kde se scházejí místní obyvatelé z okolí. Prodává se zde vše od zeleniny přes rukodělné výrobky až po koku. Odpoledne odjezd do Potosí. Nocleh.
7. den: Dopoledne vyrazíme na exkurzi do stříbrných dolů provrtávajících kopec Cerro Rico nad městem. Jedinečná příležitost spatřit těžební metody, které se nezměnily od dob španělské kolonizace. Odpoledne volno, možnost návštěvy horkých pramenů v okolí.
8. den: Během dopoledne si prohlédneme centrum tohoto historického skvostu zařazeného na seznam památek UNESCO. Navštívíme proslavenou mincovnu Casa de la Moneda a kostel San Francisco. Odpoledne odjezd do Uyuni, výchozího místa pro návštěvu unikátního přírodního skvostu – Salar de Uyuni.
9. den: Dnes začneme třídenní dobrodružství napříč Altiplanem a Salarem de Uyuni. Nejprve navštívíme vesnici Colchani, kde místní obyvatelé vyrábějí jodizovanou sůl, a také uvidíte hotel postavený ze solných kvádrů. Ojos del Sal se nazývá voda vyvěrající ze solného podloží. Dále se vydáme napříč přes solnou planinu na skalnatý ostrov s kaktusy – Isla Incahuasi. Zde poobědváme a budeme pokračovat na jih. Nocleh po cestě ve vesnici Aqua Quisa.
10. den: Během tohoto dne budeme pokračovat napříč pouštní oblastí až k Laguně Colorada. Tato oblast Altiplana je místem, kde každoročně hnízdí tři druhy plameňáků. Dále po cestě spatříme slavný „kamenný strom“ – Arbol de Piedra. Cílem dnešního dne je Laguna Colorada – rudá barva jezera je způsobena přítomností řas a planktonu. Scenérii doplňují nádherně růžoví plameňáci. Nocleh.
11. den: Brzy ráno vyrazíme ke gejzírům „Sol de Maňana“ a také k horkým pramenům, kde se můžete zahřát. Po snídani pokračujeme přes „poušť Salvátora Dalího“ až k Laguna Verde. Za touto zeleně zbarvenou lagunou se v dálce tyčí vulkán Licancabur. Odtud se budeme vracet zpět do Uyuni. Příjezd navečer, nocleh.
12. den: V ranních hodinách odlet do La Pazu (3700 m.n.m). Odpočinek a v odpoledních hodinách prohlídka centra (kostel San Francisco, katedrála, čarodějnický trh). Následovat bude návštěva Měsíčního údolí – Valle de la Luna.
13. den: Dnes se vypravíme ze suché oblasti náhorní planiny Altiplana do subtropického regionu Coroico. Největší atrakcí dne je jízda po staré, dnes již nevyužívané „silnici smrti“ klikatící se z průsmyku La Cumbre (4660 m.n.m) až do městečka Coroico (1200 m.n.m). Odpoledne si prohlédneme kávové a kokové pole. Návrat do La Pazu po nové silnici.
14. den: Ráno odjezd směrem Altilano a pokračování přes město El Alto směrem k jezeru Titicaca. Trajektem překonáme úžinu Tiquina oddělující jižní část od hlavní části jezera. Po příjezdu do města Copacabana ubytování a prohlídka centra (tržiště, Basilica de Nuestra Seňora de Copacabana). Před západem slunce můžeme vystoupit na Cerro Calvario, nabízející nádherný výhled na jezero a Isla del Sol. Nocleh.
15. den: Ráno se lodí vypravíme na slavný „Sluneční ostrov“ – Isla del Sol , který je považován za kolébku incké civilizace. Navštívíme vesnici Yumani, incké schody, prameny a ruiny Pilkokaina. Dále si prohlédneme i severní část ostrova, která je méně navštěvována turisty. Odpoledne návrat do Copacabana. Nocleh.
16. den: Ráno odjezd z Copacabana směrem k La Pazu. Dnes nás čeká nejvýznamnější předkolumbovská památka Altiplana - Tiwanaku. Kultura Tiahuanaco dala základy pozdější kultuře Inků v Peru. Navštívíme místní muzeum, chrám Kalasasaya a Puerta del Sol. Památka je zapsána od roku 2000 na seznamu UNESCO. Nocleh.
17. den: Transfer na letiště odlet s přestupem do Evropy.
18. den: Přílet do Prahy.

Další informace

....

Doprava: letecky

Pravidelná linková doprava s renomovanými aerolinkami. Na letu z Prahy je přestup v jedné z evropských metropolí a poté následuje transatlantický let do cílové destinace. Nevyužíváme letecké spojení přes USA, takže klienti nepotřebují vízum do USA nebo ESTA.

Ubytování: hotel ***

Během okruhu využíváme kvalitní a vyzkoušené 3* hotely, které se obvykle nacházejí v centru města. Díky tomu jsou významné památky a zajímavosti snadno dosažitelné chůzí. V okolí hotelů je i dostatek možností pro stravování.

Na co se můžete těšit

Termíny a ceny

září 2024
24.09. - 11.10.2024 úterý - pátek
snídaně letecky (Praha)
119 900 Kč cena za 18 dní (15 nocí)

Cena zahrnuje

 • letecká doprava Praha-Santa Cruz/La Paz-Praha včetně tax v ceně 22.000 Kč
 • vnitrostátní přelet Santa Cruz - Sucre
 • 13x ubytování v 3* hotelech se snídaní
 • 2x nocleh v jednodušším ubytování se sociálním příslušenstvím na Salaru Uyuni
 • plná penze během programu na Salar Uyuni
 • uvedený program včetně vstupů
 • privátní pozemní doprava
 • místní průvodce
 • služby českého průvodce CK Soleada (minimum 8 osob)
 • pojištění CK proti úpadku

Slevy

 • 3% při rezervaci více než 120 dnů před odjezdem
 • 5% pro stále klienty více než 90 dnů před odjezdem
 • časové slevy se vztahují pouze na katalogové ceny

Cena nezahrnuje

 • příplatek za jednolůžkový pokoj (příplatek: 18000 Kč)
 • komplexní cestovní pojištění A90 Pandemic (140Kč/den) vč.storna (příplatek: 2520 Kč)
 • komplexní cestovní pojištění A90 Pandemic osoba starší 70 let (240Kč/den) vč.storna (příplatek: 4320 Kč)
 • spropitné