Pojištění CK Soleada proti úpadku

Pojistná smlouva č. 11 65414 o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
​Platnost: 1.4.2024 - 31.3.2025
Pojistitel: Union Poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60, Bratislava, pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00, Praha 2, IČO:242 63796
Pojistník: SOLEADA s.r.o., Aloisina výšina 516, 460 15, Liberec, IČO: 25493892GL 2024/25

Pojištění se vztahuje na zájezdy prodané během účinnosti pojistné smlouvy (pojistná doba) i na zájezdy prodané před účinností pojistné smlouvy, pokud se zájezd má uskutečnit během pojistné doby.
Pojistné riziko: úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná údálost.

Pojistnou událostí je úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástní zájezdu.
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.