Pojistná smlouva č. 11 64226 o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

​Platnost: 1.1.-31.12.2021Garanční list 2021
Pojistitel: Union Poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60, Bratislava, pobočka pro Českou republiku, Španělská 770/2, 120 00, Praha 2, IČO:242 63796
Pojistník: SOLEADA s.r.o., Aloisina výšina 516, 460 15, Liberec, IČO: 25493892

Pojištění se vztahuje na zájezdy prodané během účinnosti pojistné smlouvy (pojistná doba) i na zájezdy prodané před účinností pojistné smlouvy, pokud se zájezd má uskutečnit během pojistné doby.
Pojistné riziko: úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná údálost.

Pojistnou událostí je úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástní zájezdu.
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Garantované zájezdy podzim 2019

Nové podmínky rezervací

I přes pomalu se zlepšující situaci ohledně koronaviru vidíme, že mnozí případní zájemci o poznávací zájezdy stále váhají s přihláškou. Proto jsme se rozhodli upravit podmínky pro nové rezervace zájezdů.

Navzdory oslabení české měny neměníme ceny zájezdů a platí ceny uvedené v katalogu Latinská Amerika 2020/21.
Pro všechny nové rezervace snižujeme výši zálohy na 25% z ceny zájezdu.