Chauchilla

Hřbitov byl objeven ve 20. letech 20. století, ale od 9. století nebyl využíván. Je důležitý jako archeologický zdroj kultury Nazca. Pohřebiště bylo ve velké míře vypleněno huaqueros (vykradači hrobů), kteří zanechali lidské kosti a keramiku roztroušené po okolí. Od roku 1997 je lokalita chráněna peruánským zákonem. Hřbitov se nachází u koryta řeky Poroma. V roce 1997 byla většina roztroušených kostí a uloupené keramiky do hrobů navrácena.

Nejoblíbenější zájezdy Chauchilla