Poas

Vulkán Poas se nachází v centrální části Kostariky. Jedná se o stále aktivní sopku. Sopka se dostala více do podvědomí v roce 1910, kdy vyvrhla páru vysokou 6 km. Je jednou ze známých sopek ve Střední Americe. Poás dosahuje výšky 2 711 m.n.m. a má 3 krátery. V tom nejvyšším se daří kapradinám, přesličkám a nižším stromům. Ve druhém se vyskytuje jezero a třetí nejnižší kráter si jako jediný uchovává aktivitu. Jeho hloubka je odhadována na 300 m. Nachází se v něm vrstvy popela, ztuhlé proudy struskovité lávy s otevřenými kráterky po unikajících plynech i lávové balvany „pumice“. V nejhlubší části kráteru bublá bahnité jezero. Pukliny na dně kráteru tvoří cestu, kterou proniká povrchová voda do podzemí a tam se zahřívá. Přehřátá a obohacená plyny se poté prudce vrací k povrchu a projevuje se jako gejzír.
 

Nejoblíbenější zájezdy Poas