Amazonie

Stát Amazonia (1.58 mil m2) pokrývá většinu západní Amazonské nížiny a je největším brazilským státem. Veškeré dění zde je spjato s řekou: doprava, potraviny, voda a samozřejmě turistický ruch. Vše je závislé na rozsáhlém říčním systému. Tok řeky Amazonky vstupuje do země na rozhraní tří států: Brazílie, Peru a Kolumbie. Brazilci je nazývána Rio Solimoes. Amazonský deštný prales pokrývá 3.6 milionů km2 - 42% plochy Brazílie a dalších 2.4 mil km2 v okolních zemích. Je to největší deštný prales planety a také je to druhově nejbohatší ekosystém. V Amazonii žije 20% všech známých druhů ptáků, 20% známých rostliných druhů a 10% všech savců. Dále zde bylo určeno 2000-3000 druhů ryb. I v současnosti existují oblasti, které doposud nebyly prozkoumány a s největší pravděpodobností se zde mohou nacházet lidské komunity, které dosud nepřišly do styku s civilizací. Největším problémem Amazonie je rozsáhlá devastace biotopu, způsobená kácením vegetace, přeměnou na zemědělskou půdu nebo stavbou infrastruktury (silnice, nová města).

Roční úhrn srážek je více než 2000 mm. Přibližně polovina těchto srážek přichází z Atlantického oceánu a zbytek je způsoben odpařováním vody z ekosystému a zpětnou recyklací této vody v podobě srážek. Vlhkost přesahuje 80% a teploty se pohybují v rozmezí 22-31 °C. Sezonní výkyvy srážek způsobují razantní změny v geografii celé oblasti. Vodní hladina se může zvedat i o 10-15 metrů a pravidelně zaplavuje až 150 000 km2. Sezonní záplavy jsou v každé oblasti v jiném ročním období. Stromy v záplavových oblastech jsou přizpůsobeny svými kořeny. V červnu jsou záplavy na samotné Amazonce a jejím severním přítoku Rio Negro, naopak v březnu jsou záplavy v oblastech Madeira, Araguaia a Tacoantins.


 

Nejoblíbenější zájezdy Amazonie