Brokopondo

Přehradní nádrž Brokopondo je umělá vodní nádrž vzniklá přehrazením řeky Surinam. Nachází se ve vnitrozemí Surinamu, ve stejnojmenném distriktu Brokopondo. V minulosti se používal i název Prof. dr. ir. W.J. van Blommesteinmeer na počest hlavního projektanta stavby – Willema Johana van Blommesteina. Hlavním důvodem vybudování tohoto vodního díla byla výroba elektrické energie nutné při zpracování bauxitu a výrobě hliníku. V současnosti především zásobuje hlavní město elektřinou.

Nejoblíbenější zájezdy Brokopondo