Acapulco

Město Acapulco je důležitým přístavem na pobřeží Tichého oceánu. Město je vzdálené asi 300 km jihozápadně od Ciudad de Mexico. Je známým turistickým letoviskem. Počet obyvatel je asi 630 tisíc.

Název města je odvozen od starého názvu jazyka náhuatl a znamená „místo, kde stávaly rákosy“. Dle archeologů žili lidé v Acapulcu již 2000 let před příchodem Španělů. Španělé objevili acapulskou zátoku v roce 1512 a nechali zde postavit přístav. V roce 1523 byla zřízena obchodní stezka mezi Acapulcem a Ciudad de Mexico. Acapulco bylo jediným přístavem v „Novém světě“, který mohl přijímat obchodní lodě z Číny a Filipín. To městu přinášelo prosperitu, ale zároveň to lákalo anglické a holandské lodě s piráty. Pevnost Fuerte de San Diego byla postavena právě proti pirátským útokům.  Po získání nezávislosti Mexiko přerušilo většinu obchodním spojení se Španělskem, a tak význam Acapulca klesl. V roce 1927 bylo město spojeno zpevněnou silnicí s hlavním městem Mexico City. V šedesátých a sedmdesátých letech se město stalo vyhlášeným letoviskem mezi mexickou i americkou smetánkou. Trávily zde dovolenou filmové hvězdy a také prezident Kennedy. Město je především známé díky odvážlivcům, kteří se několikrát denně vrhají střemhlav do vln rozbouřeného moře ze 40 metrů vysoké skály.
 

Nejoblíbenější zájezdy Acapulco