Copán

Archeologické naleziště mayské civilizace Copán se nachází v západním Hondurasu, nedaleko hranic Guatemaly v nadmořské výšce 700 m.n.m. Leží na břehu stejnojmenné řeky Copán. Copán bylo v minulosti střediskem vědy, a to zejména astronomie a matematiky. Copánští astronomové vypočítali ze všech Mayů nejpřesněji délku slunečního roku a objevili novou metodu výpočtu lunárních měsíců. Je jednou z nepodrobněji prozkoumaných mayských lokalit.

Město se skládá z hlavních budov a asi 16 přidružených budov. Mezi nejdůležitější patří Akropole - komplex pyramid, chrámů a teras – chrám z roku 756 s Hieroglyfickým schodištěm, chrám z r. 771 zasvěcený planetě Venuši, chrám z r. 756 zdobený vlysy reliéfů lidských a mytologických postav. Dále do Akropole patří 5 přilehlých nádvoří – Hlavní dvůr, Střední dvůr, Dvůr Hieroglyfického schodiště, Východní nádvoří a Západní nádvoří.

Odhaduje se, že Copán byl založen v 5. století. V minulosti byl důležitým mayským centrem. V 8. a 9. století upadal počet obyvatel. Následně bylo toto ceremoniální centrum po dlouho dobu opuštěno až do příchodu Španělů v 16. Století.

V roce 1980 byl Copán prohlášen památkou světového kulturního dědictví UNESCO.
 
 

Nejoblíbenější zájezdy Copán