Tikal

Tikal jsou nejrozlehlejší ruiny starověkého mayského města. Nacházejí se v severní části Guatemaly,v regionu Petén. Celá oblast byla vyhlášena jedním z 21 guatemalských národních parků a je zapsána i na seznam světového dědictví UNESCO.

Tikal byl založen v 6. století př.n.l. Býval střediskem největšího a zároveň nejdéle trvajícího mayského státu. Kolem 10. stol. n.l. město náhle z neznámých důvodů zaniklo. Bylo centrem obchodu se vzdálenými městy, jako byl Teotihuacán. Nachází se zde asi staveb - 3 000 paláců, hřišť, pyramid a termálních lázní. Dříve byly pyramidy pokryty barevnými štuky, které znázorňovaly výjevy z náboženského života. Stély na Velkém náměstí byly v minulosti červené a znázorňují portréty 26 panovníků, kteří vládli Tikalu. Archeologický výzkum byl zahájen v roce 1956 a dodnes je spousta staveb pokryta pralesem. Nejvýznamnější náboženskou budovou v oblasti je Chrám Velkého Jaguára, který byl postaven na počest 26. pána Tikalu – Ah Cacaua. Jedná se o pyramidu postavenou v 8. stol. n.l., která je vysoká 44 m. Na vrcholu je svatyně s vyřezávaným architrávem znázorňujícím 13 království mayského ráje. Byla zde objevena i hrobka panovníka s pohřební výbavou.

Nejoblíbenější zájezdy Tikal