Je zemí ledovců, sopek, gejzírů, geotermálních pramenů, fjordů, pastvin, vodopádů, lávových pustin a nedostupných hor. Je státem na stejnojmenném ostrově, který se nachází v severní části Atlantského oceánu. Hlavním městem je Reykjavík a státní zřízení je republika. Počet obyvatel je cca 321 900. Úředním jazykem  je islandština a znakový jazyk neslyšících (od 2.6.2011). Břehy Islandu jsou od Skotska vzdáleny asi 800 km, od Grónska 287 km, od Norska 970 km a od Faerských ostrovů 420 km. Ostrůvek Grímsey na severu protíná severní polární kruh. Prakticky celý ostrov nese stopy po činnosti ledovců. O ledovcové aktivitě svědčí i množství morén a obrovské výplavové plošiny – sandry. Většina sopek na ostrově je aktivní. Na Islandu žijí polární lišky a lze zde zahlédnout lední  medvědy. Nejčastěji jsou k vidění ovce a ptáci.
 
Island je státem bez výrazných surovinových zdrojů, ale má velké hydroenergetické a geotermální zásoby. Prioritou zdejšího hospodářství je rybolov – zpracování ryb, výroba rybích konzerv. V menší míře je zde zastoupeno i hutnictví a textilní průmysl. Zemědělství se zaměřuje převážně na živočišnou produkci – chov skotu, ovcí, prasat či drůbeže; pěstování brambor. Zajímavostí je, že Island je druhým největším evropským producentem banánů, a to díky velkokapacitním skleníkům, které jsou vytápěny geotermální energií.

Jako první na území přišli Norové a Keltové v 9. a 10. století. Vikinští náčelníci zakládali „thingy“, neboli místní sněmy, které měly za úkol urovnávat spory a konflikty mezi osadníky. Okolo roku 930 byl založen národní sněm Althing, který lze pokládat za nejstarší evropský parlament.  Ve 13. století se islandští náčelníci podrobili norské vládě, v roku 1397 se Island s Norskem dostal pod nadvládu Dánska. Poté následovalo období hospodářského úpadku. Roku 1874 byla dosažena autonomie. V roce 1875 vybuchla sopka Askja, zničila islandskou ekonomiku a způsobila velký hladomor. V následujících 25 letech 20 % obyvatelstva emigrovalo. 1.12.1918 se Island stal suverénním a samostatným státem. Obyvatelé žili dle zákona o unii (1918) v neutrální zemi bez armády a svou neutralitu si chtěli udržet. 10.5.1940 Britové obsadili Island. Spojené státy americké poté v roce 1941 převzaly obranu Islandu od Britů. 17.6.1944 byl Island vyhlášen republikou. V roce 1949 Island přijal nabídku vstupu do NATO. V roce 2008 zemi postihla ekonomický krize.
 

Zájezdy

Doporučené destinace pro 2022

Na podzim 2022 Vám můžeme doporučit zájezdy do všech destinací např. Kostarika, Mexiko, Chile, Argentina, Peru, Brazílie, Kolumbie. Ve všech zemích je situace stabilní a cestování funguje bez problémů. Podmínkou je dokončené očkování proti covidu. Máte-li dotazy, zavolejte nám na 774 750 111, rádi Vám odpovíme.