Je zemí ledovců, sopek, gejzírů, geotermálních pramenů, fjordů, pastvin, vodopádů, lávových pustin a nedostupných hor. Je státem na stejnojmenném ostrově, který se nachází v severní části Atlantského oceánu. Hlavním městem je Reykjavík a státní zřízení je republika. Počet obyvatel je cca 321 900. Úředním jazykem  je islandština a znakový jazyk neslyšících (od 2.6.2011). Břehy Islandu jsou od Skotska vzdáleny asi 800 km, od Grónska 287 km, od Norska 970 km a od Faerských ostrovů 420 km. Ostrůvek Grímsey na severu protíná severní polární kruh. Prakticky celý ostrov nese stopy po činnosti ledovců. O ledovcové aktivitě svědčí i množství morén a obrovské výplavové plošiny – sandry. Většina sopek na ostrově je aktivní. Na Islandu žijí polární lišky a lze zde zahlédnout lední  medvědy. Nejčastěji jsou k vidění ovce a ptáci.
 
Island je státem bez výrazných surovinových zdrojů, ale má velké hydroenergetické a geotermální zásoby. Prioritou zdejšího hospodářství je rybolov – zpracování ryb, výroba rybích konzerv. V menší míře je zde zastoupeno i hutnictví a textilní průmysl. Zemědělství se zaměřuje převážně na živočišnou produkci – chov skotu, ovcí, prasat či drůbeže; pěstování brambor. Zajímavostí je, že Island je druhým největším evropským producentem banánů, a to díky velkokapacitním skleníkům, které jsou vytápěny geotermální energií.

Jako první na území přišli Norové a Keltové v 9. a 10. století. Vikinští náčelníci zakládali „thingy“, neboli místní sněmy, které měly za úkol urovnávat spory a konflikty mezi osadníky. Okolo roku 930 byl založen národní sněm Althing, který lze pokládat za nejstarší evropský parlament.  Ve 13. století se islandští náčelníci podrobili norské vládě, v roku 1397 se Island s Norskem dostal pod nadvládu Dánska. Poté následovalo období hospodářského úpadku. Roku 1874 byla dosažena autonomie. V roce 1875 vybuchla sopka Askja, zničila islandskou ekonomiku a způsobila velký hladomor. V následujících 25 letech 20 % obyvatelstva emigrovalo. 1.12.1918 se Island stal suverénním a samostatným státem. Obyvatelé žili dle zákona o unii (1918) v neutrální zemi bez armády a svou neutralitu si chtěli udržet. 10.5.1940 Britové obsadili Island. Spojené státy americké poté v roce 1941 převzaly obranu Islandu od Britů. 17.6.1944 byl Island vyhlášen republikou. V roce 1949 Island přijal nabídku vstupu do NATO. V roce 2008 zemi postihla ekonomický krize.
 

Zájezdy

Garantované zájezdy podzim 2021

Nové podmínky rezervací

Pokud s námi chcete na podzim vyrazit do Latinské Ameriky a váháte s přihláškou, rádi bychom Vám rozhodnutí usnadnili. Můžete se nyní přihlásit na zájezd i bez uhrazení zálohy. Tu stačí uhradit 4 měsíce před odjezdem. Pokud by se zájezd nemohl uskutečnit, pak máte na výběr vrácení peněz nebo změnu termínu.