Přinášíme Vám fotoreportáž z letošní Semana Santa v Antigua, Guatemala. Zde se konají jedny z nejkrásnějších slavností v celé Latinské Americe. Vyhlášené jsou především přípravou "alfombras" - koberců výtvořených z barvených pilin na dlážděných silnicích centra města, kudy následně procházejí náboženská procesí.

Antigua, Guatemala je domovem největší velikonoční oslavy ve světě, kdy se slaví umučení, ukřížování a zmrtvýchstání Ježíše Krista. Průvod má kořeny v andaluské tradici a byl do Guatemaly přivezen misionáři v 16. století. Do oslav je zapojené celé město včetně tisíců přihlížejících turistů a samotné přípravy na tyto slavnosti probíhají již dlouhé týdny před Velikonocemi.

Procesí začínají na Květnou neděli, s obrazy Ježíše z Nazareta a Panny Marie Sedmibolestné. V čele procesí je nesen na ramenou věřících velký dřevěný podstavec na kterém je obvykle umístěna socha Ježíše Krista nebo Panny Marie. Nosiči jsou oblečeni obvykle do tradičních fialových oděvů. K nesení dřevěného podstavce s Kristem je nutné 50-100 osob a všichni se pohybují v pravidelném houpavém kroku v čele s osobou, která udává tempo a řídí celé procesí. Za nimi jde procesí místních lidí s kapelou, která vyhrává smuteční pochody. Všudypřítomná vůně kadidla jenom dokresluje autentickou atomosféru slavností.

Již během čtvrteční noci a celého páteční rána se na ulicích shromaždují lidi a dokončují kobercovou výzdobu ulic. Když procházíte ulicemi města uvidíte, že u každého domu rodiny společně vytvářejí vlastní verzi alfombra - zdobného koberce. Základem je uhlazená vrstva písku, na které se pomocí šablon vytváření vzorce z barvených pilin, květin a borovicového jehličí.

Během noci Velkého pátku začínají první procesí, která procházejí nočním městem za smuteční hudby a vůně kadidla. Odpoledne téhož dne jsou všichni oblečeni do černého a procesí pokračují až do noci, kdy událost vrcholí uložením sochy Ježíše Krista v katedrále. Kadidlo, smuteční hudba, černé oděné zástupy věřících, to vše dotváří ponurou atmosféru průvodu.

Smuteční Bílá sobota je věnována obrazu Panny Marie. Dřevěné podstavce s jejím vyobrazením jsou menší a neseny ženami oblečenými v slavnostním smutečních oděvech a často v botech s vysokými podpatky. Velikonoční neděle je již v duchu oslav slavící Kristovo vzkříšení a doprovázená ohňostroji po celém městě.
Podzimní zájezdy 2019 se již plní.....

Letošní jarní termíny jsou vyprodané a již se začínají plnit podzimní termíny. Pokud byste rádi s námi rádi cestovali do Latinské Ameriky, pak nabízíme poslední volná místa na zájezdy do Kolumbie, Brazílie, Kostariky a Panamy, Mexika, klasický okruh do Peru a nebo jedinečný zájezd do severního Peru.

TOPlist